sunnuntai 24. toukokuuta 2015

Havukosken koulun sisäilmakorjaukset jatkuvat kesällä 2015

HAVUKOSKEN KOULUN SISÄILMAKORJAUKSET JATKUVAT KESÄLLÄ 2015

Havukosken koulu kuuluu valitettavasti siihen huomattava suureen joukkoon suomalaisia kouluja, joissa on viimeisten vuosien aikana kärsitty sisäilmaongelmista ja ongelman mukanaan tuomista haasteista. Meillä tilanne kärjistyi syksyllä 2013 lopulta siihen, että koulu päätettiin sulkea kevään ja kesän 2014 ajaksi. Koulun toiminnat jaettiin 1-8/2014 ajalle eri toimipisteisiin, jotta remontti olisi mahdollinen. Remontoituun kouluun palattiin elokuussa 2014.

Kesän 2015 aikana Havukosken koulun sisäilmakorjauksia tullaan jatkamaan lähinnä hallinnon ja oppilashuollon tiloissa. Korjaukset tulevat olemaan laajuudeltaan samaa luokkaa kuin opetustiloissa vuonna 2014 tehdyt korjaukset.

Koulun hallinto toimii siis kesän 2015 ajan väistötiloissa, jotka onneksi löytyivät tällä kerralla oman koulurakennuksen sisältä. Sisäänkäynti kouluun tapahtuu kesän aikana ns. taka-aulasta. Ohessa karttakuva käytössämme olevista tiloista. Kuvaan vaaleanpunaisella merkittyjä tiloja lukuun ottamatta kaikki muut tilat ovat käytännössä työmaa-aluetta.

 
Havukosken koulun hallinnon käytössä olevat tilat kesällä 2015

Kesän korjaukset oat väkisinkin pyörineet päällimmäisenä mielessä viimeisen viikon ajan. Tästä ”inspiroituneena” ajattelin kirjata jonkinlaista tapahtumalokia koulumme sisäilmatilanteesta.

Seuraavassa siis Havukosken koulun sisäilmakorjausten tapahtumaloki. Olkaa hyvä!
Toivottavasti kokemuksistamme ja toimintatavoistamme on jollekin samojen ongelmien kanssa painivalle hyötyä. Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin.


HAVUKOSKEN KOULUN SISÄILMAONGELMAT JA TOIMENPITEET ONGELMAN KORJAAMSEKSI

Mistä lähdettiin liikkeelle?
Aluksi huoltamme herättivät muutamat seikat:
- Toistuvat kattovuodot
- Rakenteissa näkyvät jäljet vuodoista joista meillä ei ollut suoria havaintoja
- Sisäilman aistinvarainen heikkolaatuisuus
- Oppilaiden ja henkilökunnan sairastelu ja pikkuhiljaa mieleen hiipineet epäilyt sairastelun ja sisäilmatilanteen yhteydestä

Käytännössä pyörittelimme mielessämme seuraavia kysymyksiä:
-          Ovatko kattovuodot voineet aiheuttaa homevaurioita?
-          Voivatko siivous- ja ylläpitopalveluiden puutteet aikaansaada oireilua koetussa laajuudessa?
-          Onko omilla toimillamme jotain osuutta oireiluun?
-     Mistä saamme apua tilanteeseemme?

Vuonna 2012 käynnistetyt toimenpiteet lyhyesti kuvattuna
Koulun sisäilmatilannetta ryhdyttiin tarkastelemaan kriittisesti ja huolellisesti syksyn 2011 aikana. Tammikuussa 2012 totesimme lopulta, että tilanne oli kehittynyt jo sellaiseksi, että haluamme selvittää sisäilmaongelman laajuuden ja syyt. Tammikuusta 2012 alkaen on tapahtunut seuraavaa:

*1/2012 Koulun tekemä ilmanvaihtoselvityspyyntö ja kosteusvaurioepäily
* Kevät 2012 Sisäilmatutkimuksia
* 9/2012 Tutkimusraportin esittely
* 1-2/2013 Sisäilmakorjauksia kolmessa luokkatilassa
* 6/2013 ja 8/2013 Rakenne- ja ilmanvaihtotutkimuksia
* 9/2013 Ilmanvaihdon korjaukset käynnistyvät
* 10/2013 Lisää korjauksia
* 10/2013Vahvimmin oireilevista oppilaista muodostetaan ryhmä, joka opiskeli läheisen Koivukylän koulun tiloissa
* 11/2013 Päätös koulun sulkemisesta ja väistötilojen etsimisestä kevääksi 2014
* 1-8/2014 Havukosken koulu toimii viidessä eri opetuspisteessä seuraavasti:
6 luokat Päiväkummun koulussa
7-8 luokat Koivukylän koulussa
9 luokat Rekolanmäen koulussa
Lisäksi käytössämme oli neljä opetustilaa liikuntasali mukaan lukien Havukosken nuorisotalolta ja Rekolan kirkon alakerran kerhosali tekstiilityön opetuksen tilana.
* 4-8/2014 Suuri remontti koulussa. Koululla korjataan vesikatto, liikuntasalin lattia, ilmanvaihtoa ja jatketaan sisäpuolisia korjauksia n 15 luokkatilassa. Hallinto väistötiloissa kesän ajan.


Mitä Havukosken  koulun sisäilmakorjaukset pitivät sisällään?
Havukosken koulun sisäilmakorjauksissa oli kesällä 2014 käytännössä neljä osaurakkaa.
1.    Liikuntasalin lattia uusittiin kokonaan valuista ja pinnoitteesta lähtien. Nyt salissa on uusi Pulastic-pinnoite, joka on palvellut koulun käyttöä erinomaisesti. Korjaustoimet vaikuttavat onnistuneilta ja käyttäjät ovat kiittäneet sekä uuden salin pinnoitetta että ilmanvaihtoa.
2.    Ilmanvaihdon osalta korjattiin syksyllä 2013 vioittunut lämmön talteenottokiekko. Sen lisäksi iv-kanavat puhdistettiin ja ilmanvaihdon säädöt tarkistettiin. Ilmanvaihdon osalta tilanne on selvästi parempi kuin ennen remonttia. Esim. auditorio oli koulun itse asettamassa käyttökiellossa syksyllä 2013. Nyt isossa auditoriossamme voidaan huoletta järjestää tilaisuuksia, joissa sali täytetään äärimmilleen eli n. 250 henkeä. Ilmanvaihto riittää isoihinkin tilaisuuksiin.
3.    Vesikatto uusittiin siten, että sen profiilia muutettiin paikoin. Lisäksi kattomateriaali vaihdettiin pellistä huovaksi.
4.   Sisäpuoliset korjaukset olivat lähinnä ikkunaseinien tiivistyskorjauksia, vaurioituneiden rakenteiden vaihtamista uusiin ja sisäkaton akustolevyjen asennusta.

Havukosken koulun auditorio
Eri osaurakoissa oli useita toteuttajia. Kokemuksemme tehdyistä korjauksista ovat valtaosin myönteisiä. Suuri osa koetuista ongelmista on saatu voitettua. Esimerkiksi ilmanvaihto on tällä hetkellä selvästi aiempaa toimivampi. Oireilu on vähentynyt, mutta kokonaan oireilusta ei valitettavasti ole päästy eroon.

Liikuntasali remonttityömaana

Valmis liikuntasali
Miten evakkoretkestä selvittiin?
Kevät 2014 oli minulle ja varmasti koko kouluyhteisöllemme aika erikoinen, toivottavasti ainutkertainen ja taatusti kasvattava kokemus. Perusajatuksena väistötilojen opetusjärjestelyissä oli se, että oppilaat liikkuvat mahdollisimman vähän. Jos jonkun pitää liikkua toimipisteestä toiseen, olkoon se opettaja.

Keväästä 2014 selvittiin. Kiitos kaikille!

Erityiskiitos Päiväkummun, Koivukylän ja Rekolanmäen kouluille. Kiitos ei mene pelkästään kyseisten koulujen rehtoreille, joiden kanssa suunnittelimme opetusjärjestelyitä, vaan erityisesti koulujen työyhteisöille, jotka ottivat Havukosken opettajat ja oppilaat avosylin vastaan. Kevään 2014 opetus saatiin lopulta järjestettyä varmasti niin hyvin kuin se kyseisillä reunaehdoilla oli ylipäätään järjestettävissä.

Rehtorin vinkkelistä omien esimiesten tuki on tärkeä. Mukana asioita junailemassa oli monia henkilöitä, joille tietenkin iso kiitos. Erityisesti kiitos aluepäällikkö Pepita Kaskentaukselle.

Evakkoretken opetus: Huomioikaa työyhteisö ja oppilaat korostetulla tavalla! Työyhteisön, oppilaiden ja koulun toiminnan hajottaminen eri opetuspisteisiin rikkoo väistämättä koulun yhteisöllisyyden. Lisäksi paluu takaisin yhteen toimipisteeseen ei ehkä olekaan ihan kivutonta.

Seuraavalla evakkoretkellä osaisin tehdä joitain asioita toisin ja aiempaa paremmin. Totisesti toivon kuitenkin, että seuraavaa kertaa ei omalla työurallani tule (jos ymmärrätte mitä tarkoitan). Eiköhän tämä yksi kerta riittänyt.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
Henkilöstön kanssa sisäilmatilanteestamme on keskusteltu kymmeniä kertoja. Kaikki henkilökunnan esittämät kommentit, palautteet ja havainnot on kirjattu ja niitä on viety eteenpäin joko sisäilmakokouksissa tai säännöllisissä sisäilmaraporteissa. Henkilöstön oireilun osalta olen ollut tyytäväinen yhteistyöhön työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Erityisesti haluan nostaa esille työsuojeluvaltuutettu Kari Kinnusen, jonka kanssa käymäni keskustelut ja Karin kommentit ovat muutamaan otteeseen onnistuneet luomaan tilanteeseen ja ajatuksiini valoa niinä vaikeimpina hetkinä.

Oppilaita on ohjattu ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä kouluterveydenhoitajaan, joka on systemaattisesti kirjannut ylös havaintojaan ja pitänyt sisäilmaoireiluun liittyvää oireseurantaa. Minä rehtorina olen keskustellut työhuoneessani matkan varrella arviolta kolmisenkymmentä kertaa yksittäisten oppilaiden tai oppilasryhmien kanssa heidän kokemistaan oireista ja huolistaan sisäilmaan liittyen. Voitte vai kuvitella, kuinka paljon tämänkaltaisia keskusteluja on minun käymieni keskustelujen lisäksi käyty oppilaiden ja heidän luokanohjaajiensa välillä. Luokanohjaajat ovat välittäneet oppilaiden terveisiä minun suuntaani.

Huoltajat ovat olleet aktiivisia. Koulu on saanut matkan varrella varmasti satoja yhteydenottoja asiaan liittyen. Kuten jo aiemmin tuossa mainitsin, valitsimme jo alun perin linjaksemme avoimen tiedottamisen, millä halusimme taata sen että kaikki koulun oppilaiden huoltajat saavat saman informaation asiaan liittyen. Muutoinhan saattaisimme olla tilanteessa, jossa vain valveutuneimmat huoltajat osaisivat yhdistää esim. lisääntyneen hengitystieoireilun koulun sisäilmatilanteeseen. Kokonaisuutena uskallan sanoa, että huoltajien suhtautuminen tilanteeseen on ollut asiallista ja koulun näkökulmasta rakentavaa.

Tämänkaltaista tilannetta ei ratkaista pelkästään koulun, oppilaiden ja huoltajien voimin. Yhteistyö Vantaan kaupungin eri toimijoiden kanssa on ollut mielestäni hyvää. Koulun lisäksi tilannetta on ollut ratkomassa Vantaan tilakeskus, työterveyshuolto, oppilasterveydenhuolto jne. Alun jännitteistä ja vastakkainasettelusta (en ole varma oliko tätä ylipäätään, mutta sellainen vaikutelma aina ajoittain valitettavasti syntyi) päästyämme olen kokenut keskustelut ja kokoukset tilakeskuksen vastaavien henkilöiden kanssa erittäin hedelmällisiksi. Tällä hetkellä uskon ihan vilpittömästi että soudamme venettä samaan suuntaan.

Mikä Havukosken tilanne on tällä hetkellä?
Sisäilmakorjauksilla on ollut näkyviä vaikutuksia. Ilmanvaihdon osalta tilanne on aiempaa huomattavasti parempi. oireilu on vähentynyt sekä oppilaiden että henkilöstön osalta.

Harmillista on kuitenkin se, että oireilu ei ole kokonaan poistunut. Itse pidän terveellistä työskentely-ympäristöä ensiarvoisen tärkeänä. Tässä matkan varrella olen kuitenkin joutunut totuttelemaan siihen ajatukseen, että on hyväksyttävä seuraava fakta: Ei ole realistista ajatella, että kukaan koulussa työskentelevistä tai opiskelevista ei oireilisi? Jonkinlainen oireilevien joukko meillä siis tulee aina olemaan.

LOPUKSI 
Avoin tiedottaminen on ainoa oikea lähtökohta
Teimme heti sisäilmatilanteen kärjistyessä päätöksen tiedottaa ongelmasta mahdollisimman avoimesti.

Alkuvaiheessa koulussamme oli vielä johtokunta, jonka kanssa rehtorit vaihtoivat ajatuksia myös sisäilmatilanteeseen liittyen. Matkan varrellaon pyritty tiedottamaan niin oppilaita, huoltajia kuin henkilöstäkin. Olemme puhuneet asiasta avoimesti vanhempainilloissa ja henkilöstöpalavereissa. Reilun kolmen vuoden kuluessa on lähtenyt monta tilannekatsausta, raporttia ja tiedotetta eri suuntiin. Kirjallisten tiedotteiden lähettämisen lisäksi olemme pitäneet huoltajille yhteensä kuusi erillistä nimenomaan sisäilmaan liittyvää info/keskustelutilaisuutta sisäilma-asiaan liittyen. Sisäilma-asia on ollut jollain tavalla esillä lähes jokaisessa vanhempainillassa keväästä 2012 lähtien. Oppilaiden kanssa asiaa on käsitelty moneen otteeseen erilaisissa yhteyksissä.

Oma kokemuksemme on se, että avoin tiedottaminen tämänkaltaisissa asioissa on hyvä valinta. Asioita ei kannata peitellä, vaan ongelmista tulee puhua avoimesti ääneen. Terveys ja turvallinen työympäristö ovat kaikille yhteisiöä asoita. Kaikki Havukosken kouluun keskeisesti liittyvät tahot ovat olleet matkan varrella hyvin kiinnostuneita siitä, mikä sisäilmatilanteemme ja korjaustoimien tilanne kulloinkin on. Oppilaita asia on kiinnostanut ja huolestuttanut, huoltajat ovat olleet ymmärrettävästi aktiivisia asiassa ja henkilökuntaakin toki kiinnostaa se, millainen heidän työympäristönsä on terveyden näkökulmasta.

Erityisesti haluan nostaa esille tiedottamisen henkilöstön suuntaan. Tavoitteenamme on ollut, että koko henkilökunta on ollut etupainotteisesti tietoineen tulevista tapahtumista. Olemme informoineet henkilöstöä jo siinä vaiheessa, kun joitain toimenpiteitä on vasta suunniteltu. Itse näen asian niin, että henkilökunnalla on oikeus tietää koulun fyysisen ympäristöön ja sen turvallisuuteen liittyvät asiat. Jälkeenpäin ajatellen olen varmasti myös päässyt helpommalla, kun olemme valinneet tämän aktiivisen tiedottamisen tien.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti