keskiviikko 30. marraskuuta 2016


Havukosken koulun rehtorin kuukausikirje marraskuu 2016


Tämän kuukausikirjeen sisältö:
Opiskeluympäristön arvioinnin raportit


Opiskeluympäristön arviointi syksyllä 2016

Havukosken koulussa toteutettiin lokakuun aikana opiskeluympäristön arviointi –kysely, jossa oppilaille ja heidän huoltajilleen oli kummallekin laadittu omat kysymyksensä.

Oppilaiden vastauksia saimme yhteensä 282 oppilaalta (71% oppilaista). Huoltajien vastauksia tuli yhteensä 87 kpl.

Vastauksista näkyy se, että monen asian koetaan olevan mallillaan, mutta samalla tuodaan esille toiveita moniin koulun arjen asioihin. Oppilaat nostivat esille mm. kiusaamisen ja siihen puuttumisen, wc-tilojen riittävyyden ja siivottomuuden, kouluruokailun ja koulutyön stressaavuuden. Huoltajien vastauksissa nousivat esille mm. koulun sisäilmatilanne, välituntipiha ja välituntien aktivointi, koulutyön vaativuus ja kokeiden kasaantuminen.

Kiitos kaikille arviointikyselyyn vastanneille. Otamme arviointipalautteen vastaan nöyrin mielin.

Seuraavaksi vuorossa on arvioinnin tulosten käsittely sekä henkilöstön että oppilaiden kanssa. Henkilöstön kanssa tämä työ aloitettiin pari viikkoa sitten. Myös oppilaat ovat jo päässeet esittämään omia toimenpide-ehdotuksiaan YHR-kokouksessa 9.11. Jatkamme toimenpiteiden suunnittelua oppilaskunnan hallituksen kokouksessa 10.1.2017.