keskiviikko 25. toukokuuta 2016

Havukosken koulun korjaustyöt kesällä 2016

  
Havukosken koululla on kesällä 2014 ja 2015 tehty rakennuksen olosuhteita parantavia toimenpiteitä. Kesällä 2016 vastaavat toimenpiteet suoritetaan vielä niissä tiloissa, joita ei aiemmin ole korjattu. Pääosin tilat sijaitsevat koulun yläkerroksessa.

Suomen Sisäilmakeskus Oy on konsulttina selvittänyt tarvittavia toimenpiteitä ja on mukana myös korjaustöiden aikana tekemässä laadunvarmistustoimenpiteitä. Työt tulee suorittamaan NCC Rakennus Oy, joka on tehnyt myös edellisten kesien korjaukset.

Työt alkavat koulutyön loputtua ja niiden arvioidaan valmistuvan heinäkuun aikana. Korjaukset sovitetaan yhteen kesäaikana suoritettavan rakennuksen perussiivouksen kanssa.

Lisäksi kesän aikana kunnostetaan koulun ilmanvaihtokonetta rakennuksen huollosta vastaavien toimesta.

Koulun hallintotilat ja liikuntasali ovat kesän aikana käytössä normaalisti. Koulussa asiointi tapahtuu kesällä Tarhakujan sisäänkäynnin kautta. Tulevien seitsemäsluokkalaisten terveystarkastukset pidetään kouluterveydenhoitajan vastaanottohuoneessa.


Lisätietoja:
Rehtori Arto Martikainen, p. 050 3146307, arto.martikainen@vantaa.fi
Vantaan kaupungin tilakeskus, rakennuttajapäällikkö Juha Vuorenmaa, juha.vuorenmaa@vantaa.fi

perjantai 20. toukokuuta 2016

Haittaaks jos ei tuu hiki?

Haittaaks jos ei tuu hiki?

Suomalaisten koululaisten liikkumattomuudesta on puhuttu viimeisen parin vuoden ajan paljon. Rehtorin pallilta katsottuna voin täysin allekirjoittaa tämän huolen. Ehkä tekisin asiaan kuitenkin sellaisen merkittävän tarkennuksen, että osa liikkuu todella paljon, mutta osa ei juuri lainkaan. Määrällisesti paljon liikkuvillakin liikunta saattaa olla valitettavan yksipuolista. Selvää polarisaatiota on tapahtunut siis tässä(kin) asiassa. Liikkumattomuuteen on onneksi herätty eri tahoilla. 

Havukosken koulu oli kuluvana keväänä mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 2016 (LIITU) -tutkimuksessa. Tutkimuksesta vastaavat Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista. Kaksi koulumme luokkaa vastasi kyselyyn ja noin puolella näiden luokkien oppilaista oli viikon ajan vyöllään liikemittari, joka rekisteröi lahjomattoman tarkasti nuoren liikkumisen. Odotamme mielenkiinnolla tutkimuksen valmistumista.

Koulu on merkittävä osa nuorten arkea ja elämää. Koululla on siksi suuri rooli nuorten liikuttajana, ja me Havukosken koulussa haluamme tietenkin kantaa kortemme kekoon. Olen koonnut tähän joitain Havukosken koulussa päättyvänä lukuvuonna toteutettuja nuorten liikkumista edistäneitä asioita.

Koulun liikuntatunnit
Kaikilla koulumme oppilailla on liikuntaa läpi vuoden, jokaisessa neljässä jaksossa. Liikuntatunteja on aiemmassa opetussuunnitelmassa (OPS2004) ollut 2 h viikossa kaikilla luokkatasoilla.  Elokuussa käyttöön otettavassa uudessa opetussuunnitelmassa (OPS2016) liikuntatunteja tulee olemaan kuudennella luokalla 3 h viikossa ja portaittain vuosien 2017-2019 aikana käyttöön otettavassa yläkoulun uudessa tuntijaossa liikuntaa opiskellaan 7. lk 3 h, 8. lk 2 h ja 9. lk 2 h viikossa. Näiden kaikille yhteisten liikuntatuntien lisäksi oppilaalla on mahdollisuus valita liikuntaa valinnaiskursseina. Liikunnan valinnaiskurssit ovatkin olleet vuodesta toiseen suosituimpien joukossa.

Koululaiskilpailut
Vantaalla ollaan vielä siitä onnellisessa tilanteessa, että koululaiskisoja järjestetään. Monelle koululaiselle nämä kilpailut ovat mieleenpainuvimpia muistoja koko kouluajasta.

Havukosken koulun oppilaita on kuluvana lukuvuonna osallistunut seuraaviin kilpailuihin:
Pesäpallo (sekajoukkue)
Jalkapallo (tytöt ja pojat)
Koripallo (tytöt ja pojat
Hiihtokilpailut
Maastojuoksukilpailut
Taisto-liikuntakampanja ja Taisto-kisa

Liikkuva koulu
Havukosken koulu on mukana Liikkuva koulu –verkostossa. Oppilaskunnan Liikkuva koulu –työryhmä on suunnitellut ja organisoinut erilaisia liikkumista edistäviä tapahtumia. Pitkälti oppilaskunnan aloitteesta koululle on saatu hankittua koristelineitä piha-alueelle, lisämaaleja jalkapallon pelaamiseen, kuntosalia on varustettu ja ala-aulaan rakennettu pingiksen pelaamiseen soveltuva tila. Liikuntatuntien lisäksi edellä mainitut liikuntamahdollisuudet ovat oppilaiden käytössä myös välituntien aikana.

Mun liike: liike lisääntyy, passiivisuus vähenee
Havukosken koulun oppilaskunnan Liikkuva koulu –työryhmä organisoi osana Munliike –kampanjaa olympialaiset. Lisäksi Liikkuva koulu –työryhmä organisoi välituntiliikuntavälineiden lainauspisteen. Oppilaskunta vastaa liikuntavälinelainaamon ylläpidosta.

Kerhotoiminta
Koululla on toiminut Wau ry:n pitämänä liikuntakerhotoimintaa kaksi kertaa viikossa. Välituntikerhossa on parhaimmillaan ollut yhtäaikaisesti mukana jopa 60 oppilasta.

Urhea
Kaikki Vantaan suomenkieliset koulut, joissa on vuosiluokat 7.-9. ovat Urhea-kouluja 1.8.2016 alkaen. Urhea-koulutoiminnan perusajatuksena on tukea urheiluseuroissa tavoitteellisesti urheilevien lasten ja nuorten koulunkäynnin ja urheiluharrastuksen yhteensovittamista. Toiminta on Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) koordinoimaa.
Urhea-oppilaille tarjotaan lukujärjestyksessä mahdollisuus osallistua seurojen järjestämiin tiistain aamuharjoituksiin, iltapäiväharjoitukseen keskiviikkoisin klo 14.30-16 välisenä aikana ja osallistumiseen koulun liikunnanopettajan vetämälle Urhea-kurssilla.


Niin ja se alussa esitetty kysymys: Haittaaks jos ei tuu hiki? Haittaa, todellakin haittaa! Toivottavasti kevyt hiki tai ainakin hengästys saadaan aikaan useaan kertaan viikon aikana.

keskiviikko 18. toukokuuta 2016