torstai 11. toukokuuta 2017

Tiedote 11.5.2017


Havukosken koulun remontti alkaa kesällä 2018


Havukosken koulun peruskorjauksen remonttisuunnitelma on teknisen lautakunnan ja opetuslautakunnan käsittelyssä ensi viikolla. Suunnitelman mukaan koulutiloille esitetään teknistä osakorjausta sekä laajoja uuden opetussuunnitelman ja oppimisympäristön tarvitsemia tilamuutoksia.

Teknisesti rakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta toimii esim. ilmanvaihdon osalta vain yhden ilmanvaihtokoneen varassa. Ilmanvaihto esitetään jaettavaksi kolmeen alueeseen, joita jokaista palvelee erillinen ilmanvaihtokone.

Rakennuksessa on ollut sisäilmaongelmia, joita on korjattu rakenteellisten tiivistystöiden avulla vuosina 2014-2016. Koulun keittiö on valmistuskeittiö, jossa valmistetaan n. 800 ruoka-annosta päivittäin, mutta keittiötilat ovat ahtaat eivätkä toiminnallisesti vastaa nykypäivän vaatimuksia.

Koulurakennuksen keskellä on 300 hengen auditorio, jota koulu voi hyödyntää opetustyössä vähän. Hankesuunnitelmassa esitetään auditorion näyttämön muuttamista ruokasaliksi, koska nykyinen ruokasali on tilamitoitukseltaan riittämätön. Näin hyväkuntoinen auditoriotila voidaan säästää, mutta isoa näyttämötilaa voidaan hyödyntää tehokkaammin. Opetustilojen tilamuutosten myötä koulurakennus vastaa paremmin uuden opetussuunnitelman vaatimuksia, ja mahdollistaa aiempaa paremmin vuorovaikutuksen ja yhteistyön eri opetusryhmien välillä sekä mahdollistaa erilaiset pedagogiset ratkaisut.

Sähkö-, teknisten turva- ja automaatiojärjestelmien sekä valaistuksen osalta peruskorjaus on mittava. Rakennuksen ulkoikkunat uusitaan ja pihan turvallisuutta parannetaan pysäköinnin siirtämisellä kokonaisuudessaan yläpihan puolelle.

Koko Havukosken koulun opetus siirtyy lukuvuodeksi 2018-2019 Tikkurilan keskustaan, osoitteeseen Lummetie 2. Vuokrasopimus on teknisen lautakunnan käsittelyssä ensi viikolla. Tilat sijaitsevat Tikkurilan kirjaston välittömässä läheisyydessä. Jos koulumatkan pituudeksi muodostuu yli 5 kilometriä, oppilas on oikeutettu koululaismatkalippuun. Kyseisissä tiloissa on aikaisemmin toiminut Metropolia ammattikorkeakoulu. 

Opetusjärjestelyistä lukuvuonna 2018-2019 tullaan tiedottamaan myöhemmin ensi lukuvuoden aikana. Väistötiloissa vietettävän lukuvuoden opetusjärjestelyjen suunnittelussa tullaan kuulemaan myös oppilaita ja heidän huoltajiaan.

Yhteistyöterveisin,
Arto Martikainen
Havukosken koulun rehtori
050 3146307


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti